Grupperådet

Gruppens bestyrelse

Love for KFUM-Spejderne i Danmark“, § 11, står der, hvad et grupperåd er.

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

De specifikke punkter er nævnt herunder.

Hvordan indrettes grupperådets protokol

Grupperådets protokol kan bedst bestå af løse referater, hvor grupperådsmøderne er fortløbende nummereret. Referatet sendes umiddelbart efter grupperådsmøderne til rådets medlemmer. På næste møde underskrives originalen og indsættes i protokollen.

 

Den aktuelle årgang af protokollen opbevares af grupperådets sekretær

Rådet løser gruppens økonomiske opgaver

  • Dette indebærer bl.a. at sikre gruppen de bedst mulige rammer for dens arbejde.

Rådet har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver.

  • arbejde for, at det, der foregår i gruppen, er i overensstemmelse med korpsets formål.
  • følge enhedernes arbejde, blandt andet ved at lederne fremlægger næste kvartals programmer på grupperådsmødet, og eventuelt påskønne et godt lederarbejde ved at indstille lederen til modtagelse af hæderstegn.
  • arrangere forældremøder og anden form for forældrekontakt, herunder at give forældrene mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver.
  • sikre, at der til stadighed er mindst 3 ledere i alle enheder.
  • sørge for en arbejdsdeling i grupperådet, som muliggør, at gruppens ledere i videst muligt omfang kan koncentrere sig om arbejdet med børnene, mens forældre har ansvaret for de praktiske rammer.
  • arbejde for, at flest mulige af områdets børn får mulighed for at være med i gruppen.
  • sørge for, at gruppen bliver en aktiv del af samfundslivet, blandt andet ved et godt PR-arbejde.

Medlemmer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Grupperådsformand
Lars Hansson
Grævlingehøjen 6, 8850 Bjerringbro
+45 86 68 08 89
Pladsmand
Niels Kristian Steen Nielsen (Kris)
Bollersvej 13, 8850 Bjerringbro
+45 21 60 64 97
Kasser
Torben Dissing
Pilekrattet 10, 8850 Bjerringbro
+ 45 87 50 02 14
Grupperådsmedlem
Kristina Lehmann
Grupperådsmedlem
Rasmus